Thang Nhôm Chữ A Poongsan

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-46
-6%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-46

4,250,000 VNĐ 3,995,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước rút gọn: 1.8m
Chiều cao chữ A: 3.2m
Chiều cao chữ I: 6.77m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-45
-11%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-45

3,800,000 VNĐ 3,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.65m
Chiều cao chữ I: 5.56m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-44
-6%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-44

2,950,000 VNĐ 2,775,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.11m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-43
-10%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-43

2,550,000 VNĐ 2,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.53m
Chiều cao chữ I: 3.16m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-47
-18%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-47

6,650,000 VNĐ 5,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước thu gọn: 2.1m
Chiều cao chữ A: 3.7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-48
-13%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-48

7,550,000 VNĐ 6,620,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước thu gọn: 2.4m
Chiều cao chữ A: 4.37m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-49
-10%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-49

8,550,000 VNĐ 7,760,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước thu gọn: 2.68m
Chiều cao chữ A: 4.94m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-50
-11%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-50

9,950,000 VNĐ 8,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước thu gọn: 2.96m
Chiều cao chữ A: 5.5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-51
-11%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-51

11,900,000 VNĐ 10,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước rút gọn: 3.26m
Chiều cao tối đa: 6.1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-52
-11%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-52

14,150,000 VNĐ 12,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước rút gọn: 3.56m
Chiều cao tối đa: 6.7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-53
-14%

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-53

17,150,000 VNĐ 14,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước rút gọn: 3.86m
Chiều cao tối đa: 7.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-4
-27%

Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-4

1,550,000 VNĐ 1,135,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.21m
Chiều cao chữ I: 2.49m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-5
-18%

Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-5

1,850,000 VNĐ 1,520,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.49m
Chiều cao chữ I: 3.1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-6
-13%

Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-6

1,950,000 VNĐ 1,705,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.77m
Chiều cao chữ I: 3.7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-7
-8%

Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-7

2,250,000 VNĐ 2,090,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.06m
Chiều cao chữ I: 4.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-8
-10%

Thang nhôm Hàn Quốc khóa sập tự động Poongsan OA-8

2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.34m
Chiều cao chữ I: 4.9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2030
-14%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2030

1,050,000 VNĐ 910,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 80cm
Chiều cao chữ I: 1,6m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2040
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2040

1,350,000 VNĐ 1,210,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,1m
Chiều cao chữ I: 2,2m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2050
-14%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2050

1,750,000 VNĐ 1,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.4m
Chiều cao chữ I: 2.8m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2060
-10%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2060

2,000,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.7m
Chiều cao chữ I: 3.4m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2070
-9%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2070

2,650,000 VNĐ 2,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ I: 4m
Chiều cao chữ A: 2m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2080
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2080

2,650,000 VNĐ 2,360,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.3m
Chiều cao chữ I: 4.6m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2090
-10%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2090

2,900,000 VNĐ 2,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.6m
Chiều cao chữ I: 5.2m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2100
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2100

3,250,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.9m
Chiều cao chữ I: 5.8m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5002
-15%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5002

900,000 VNĐ 770,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 56.5cm
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5003
-15%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5003

1,350,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 78.5cm
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5004
-14%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5004

1,750,000 VNĐ 1,520,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.1m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5005
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-5005

2,100,000 VNĐ 1,880,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.35m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS5012
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS5012

1,150,000 VNĐ 1,030,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 56.5cm
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS5013
-10%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS5013

1,700,000 VNĐ 1,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 78.5cm
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS5014
-11%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS5014

2,250,000 VNĐ 2,020,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.075m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Poongsan PS5015
-10%

Thang nhôm chữ A Poongsan PS5015

2,990,000 VNĐ 2,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.35m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm Poongsan là dòng sản phẩm cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với chất lượng vượt trội nên được tin dùng tại thị trường Việt Nam trong thời gian 5 năm trở lại đây. Nhờ vào thiết kế tinh xảo cùng với quy cách sử dụng đa năng mà thương hiệu Poongsan đã được yêu thích và dùng vào rất nhiều công việc khác nhau tại các gia đình, công trình, văn phòng để sửa chữa hoặc vệ sinh những vị trí trên cao.

Với những sản phẩm chất lượng của thang nhôm Poongsan luôn đáp ứng chất lượng khắt khe nhất của thị trường Châu Âu và đã đến với Việt Nam trong nhiều năm qua. Mỗi sản phẩm có khả năng thay đổi chiều cao sử dụng với nhiều kích thước cho sự lựa chọn mà công việc bạn đang cần. Hiện nay tại thị trường Việt Nam đã có mặt những dòng thang nhôm của thương hiệu Poongsan là: Thang nhôm rút chữ A và Thang nhôm trượt.

Ứng dụng của thang nhôm Poongsan Hàn Quốc:
- Trong nhà: Vệ sinh nhà cửa, thay lắp đèn điện, tân trang ngôi nhà, lấy những vật dụng trên cao, sử dụng trong công ty, nhà máy, trang trí văn phòng...
- Ngoài trời: Chuyên dùng đi các công trình xây dựng, lắp đặt biển hiệu, quảng cáo, lắp đặt camera, dùng tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất...

Quý khách vui lòng chọn mua thang nhôm Poongsan Hàn Quốc với các mẫu mã sau: