Thang Nhôm Cách Điện

Thang nhôm trượt cách điện PAL FP-28
-15%

Thang nhôm trượt cách điện PAL FP-28

12,000,000 VNĐ 10,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Pal
Chiều cao tối đa: 7.71m
Kích thước ban đầu: 4.55m
Tải trọng tối đa: 120kg
Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-6
-15%

Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-6

9,900,000 VNĐ 8,479,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 3.8m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-50
-19%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-50

6,080,000 VNĐ 4,979,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 3.25m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-5C
-22%

Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-5C

1,850,000 VNĐ 1,449,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1.47m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-6C
-20%

Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-6C

2,050,000 VNĐ 1,659,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1.75m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-7C
-20%

Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-7C

2,450,000 VNĐ 1,979,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2.03m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-8C
-6%

Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-8C

2,650,000 VNĐ 2,499,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2.31m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-16%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

9,050,000 VNĐ 7,649,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-20%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

10,650,000 VNĐ 8,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-15%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

12,000,000 VNĐ 10,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 4.6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-18%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

13,600,000 VNĐ 11,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100
-26%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100

17,900,000 VNĐ 13,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước thu gọn: 4.45m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
-21%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

20,400,000 VNĐ 16,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước thu gọn: 4.75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
-15%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

21,500,000 VNĐ 18,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước thu gọn: 5.15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-56
-17%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-56

6,480,000 VNĐ 5,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 3.55m
Chiều cao tối đa: 5.6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-62
-16%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-62

7,280,000 VNĐ 6,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-68
-28%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-68

8,740,000 VNĐ 6,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 4.15m
Chiều cao tối đa: 6.8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-92
-32%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-92

11,500,000 VNĐ 7,879,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 5.51m
Chiều cao tối đa: 9.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-98
-30%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-98

12,200,000 VNĐ 8,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 5.77m
Chiều cao tối đa: 9.8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-100
-30%

Thang nhôm trượt cách điện Nikita NJS2-100

13,700,000 VNĐ 9,679,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 5.78m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-5
-7%

Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-5

8,550,000 VNĐ 7,979,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 3.2m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-7
-12%

Thang trượt cách điện bậc cacbon Nikita NIS-7

10,200,000 VNĐ 8,979,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg