Đại Lý Thang Nhôm Kenfon Family Chính Hãng Giá Rẻ

Thang nhôm bàn Kenfon KF-E04
-16%

Thang nhôm bàn Kenfon KF-E04

1,450,000 VNĐ 1,229,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tối đa: 61cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 89cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Kenfon KF-E07
-11%

Thang nhôm bàn Kenfon KF-E07

1,900,000 VNĐ 1,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tối đa: 75cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 100cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 5 bậc Kenfon KF-D05
-11%

Thang nhôm 5 bậc Kenfon KF-D05

1,100,000 VNĐ 989,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 1.36m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm ghế 5 bậc Kenfon KF-B05
-11%

Thang nhôm ghế 5 bậc Kenfon KF-B05

1,400,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tới ghế: 1.5m
Chiều cao tới tay vịn: 1.8m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm chữ A 5 bậc Kenfon KF-A05
-15%

Thang nhôm chữ A 5 bậc Kenfon KF-A05

1,490,000 VNĐ 1,279,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 1.41m
Chiều cao chữ I: 2.95m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm chữ A 7 bậc Kenfon KF-A07
-20%

Thang nhôm chữ A 7 bậc Kenfon KF-A07

2,390,000 VNĐ 1,919,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 2m
Chiều cao chữ I: 4.2m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm chữ A 6 bậc Kenfon KF-A06
-15%

Thang nhôm chữ A 6 bậc Kenfon KF-A06

1,790,000 VNĐ 1,539,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 1.7m
Chiều cao chữ I: 3.6m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm chữ A 4 bậc Kenfon KF-A04
-8%

Thang nhôm chữ A 4 bậc Kenfon KF-A04

1,190,000 VNĐ 1,099,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 1.11m
Chiều cao chữ I: 2.35m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm chữ A 3 bậc Kenfon KF-A03
-16%

Thang nhôm chữ A 3 bậc Kenfon KF-A03

790,000 VNĐ 669,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 85cm
Chiều cao chữ I: 1.73m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm ghế 4 bậc Kenfon KF-B04
-10%

Thang nhôm ghế 4 bậc Kenfon KF-B04

1,050,000 VNĐ 949,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tới ghế: 1.08m
Chiều cao tới tay vịn: 1.52m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Kenfon KF-B03
-12%

Thang nhôm ghế 3 bậc Kenfon KF-B03

890,000 VNĐ 789,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tới ghế: 81cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.24m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm ghế 2 bậc Kenfon KF-B02
-18%

Thang nhôm ghế 2 bậc Kenfon KF-B02

690,000 VNĐ 569,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tới ghế: 58.5cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.02m
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm 4 bậc Kenfon KF-D04
-16%

Thang nhôm 4 bậc Kenfon KF-D04

990,000 VNĐ 839,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 1.08m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm 3 bậc Kenfon KF-D03
-12%

Thang nhôm 3 bậc Kenfon KF-D03

790,000 VNĐ 699,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 79.5cm
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm 2 bậc Kenfon KF-D02
-13%

Thang nhôm 2 bậc Kenfon KF-D02

550,000 VNĐ 479,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 55cm
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm 1 bậc Kenfon KF-D01
-17%

Thang nhôm 1 bậc Kenfon KF-D01

480,000 VNĐ 399,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao chữ A: 30cm
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 100kg
Thang nhôm bàn Kenfon KF-E03
-14%

Thang nhôm bàn Kenfon KF-E03

1,250,000 VNĐ 1,079,000 VNĐ
Thương hiệu:Thang Nhôm Kenfon
Chiều cao tối đa: 61cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 60cm
Tải trọng tối đa: 150kg