Thang Nhôm Thẳng

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3020-1
-12%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3020-1

1,750,000 VNĐ 1,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 2m
Trọng lượng: 4.3kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3025-1
-11%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3025-1

2,150,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 2.5m
Trọng lượng: 5.1kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3030-1
-13%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3030-1

2,650,000 VNĐ 2,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 3m
Trọng lượng: 6.1kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3035-1
-10%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3035-1

2,950,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 3.5m
Trọng lượng: 6.7kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3040-1
-13%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3040-1

3,500,000 VNĐ 3,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 4m
Trọng lượng: 7.8kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3045-1
-12%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3045-1

3,900,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 4.5m
Trọng lượng: 8.4kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3050-1
-12%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3050-1

4,300,000 VNĐ 3,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 5m
Trọng lượng: 10kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3060-1
-9%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3060-1

5,000,000 VNĐ 4,570,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 6m
Trọng lượng: 11.8kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3055-1
-9%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3055-1

4,600,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Tải trọng tối đa: 150kg
Chiều cao sử dụng: 5,5m
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-30

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-30

1,450,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 3.15m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-40

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-40

1,750,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 4.17m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-50

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-50

3,799,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 5.19m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-60

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-60

4,499,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 6.2m
Tải trọng tối đa: 150kg