Thang Nhôm Thẳng

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3020-1
-14%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3020-1

1,690,000 VNĐ 1,459,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 2m
Trọng lượng: 4.3kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3025-1
-14%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3025-1

1,950,000 VNĐ 1,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 2.5m
Trọng lượng: 5.1kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3030-1
-10%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3030-1

2,200,000 VNĐ 1,989,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 3m
Trọng lượng: 6.1kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3035-1
-9%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3035-1

2,550,000 VNĐ 2,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 3.5m
Trọng lượng: 6.7kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3040-1
-8%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3040-1

2,900,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 4m
Trọng lượng: 7.8kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3045-1
-7%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3045-1

3,200,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 4.5m
Trọng lượng: 8.4kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3050-1
-8%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3050-1

3,600,000 VNĐ 3,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 5m
Trọng lượng: 10kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3060-1
-11%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3060-1

4,450,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 6m
Trọng lượng: 11.8kg
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3055-1
-12%

Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3055-1

3,750,000 VNĐ 3,329,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5,5m
Tải trọng tối đa: 150kg