Thang Nhôm - Xe Đẩy Fujihome Chất Lượng Giá Rẻ

Thang nhôm ghế 4 bậc FujiHome SL-304
-17%

Thang nhôm ghế 4 bậc FujiHome SL-304

1,000,000 VNĐ 830,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao tới ghế: 0,97m
Chiều cao tới tay vịn: 1,41m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 5 bậc FujiHome SL-305
-22%

Thang nhôm ghế 5 bậc FujiHome SL-305

1,210,000 VNĐ 950,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao tới ghế: 1,22m
Chiều cao tới tay vịn: 1,65m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 6 bậc FujiHome SL-306
-20%

Thang nhôm ghế 6 bậc FujiHome SL-306

1,420,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao tới ghế: 1,47m
Chiều cao tới tay vịn: 1,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL203
-10%

Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL203

810,000 VNĐ 730,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao chữ A: 0,76m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL204
-13%

Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL204

950,000 VNĐ 830,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao chữ A: 1m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL205
-17%

Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL205

1,140,000 VNĐ 950,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao chữ A: 1,23m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL206
-20%

Thang nhôm gấp chữ A FujiHome DL206

1,420,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao chữ A: 1,47m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML44
-21%

Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML44

3,100,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,13m
Chiều cao chữ A max: 1,93m
Chiều cao chữ I max: 3,97m
Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML45
-28%

Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML45

3,660,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,44m
Chiều cao chữ A max: 2,45m
Chiều cao chữ I max: 5,08m
Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML44B
-23%

Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML44B

3,300,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,17m
Chữ A tối đa: 1,93m
Chữ I tối đa: 3,97m
Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML45B
-23%

Thang nhôm gấp rút đa năng FujiHome ML45B

3,700,000 VNĐ 2,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,44m
Chữ A tối đa: 2,45m
Chữ I tối đa: 5,08m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103
-10%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103

2,050,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,01m
Chiều cao chữ A: 1,78m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104
-12%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104

2,260,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,27m
Chiều cao chữ A: 2,27m
Chiều cao chữ I: 4,7m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103N
-20%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103N

2,050,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,01m
Chiều cao chữ A: 1,72m
Chiều cao chữ I: 3,46m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104N
-19%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104N

2,260,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,27m
Chiều cao chữ A: 2,22m
Chiều cao chữ I: 4,44m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103S
-12%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML103S

1,790,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 1,74m
Chiều cao chữ I: 3,55m
Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104S
-11%

Thang nhôm gấp 4 đoạn FujiHome ML104S

1,990,000 VNĐ 1,790,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1,21m
Chiều cao chữ A: 2,21m
Chiều cao chữ I: 4,61m
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380
-20%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380

2,300,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,86m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440
-18%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440

2,560,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Kích thước thu gọn: 0,93m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500
-16%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500

2,780,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07
-14%

Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07

2,820,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08
-16%

Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08

3,240,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380R
-20%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380R

2,290,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Kích thước thu gọn: 0,86m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440R
-10%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440R

2,490,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Kích thước thu gọn: 0,93m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500R
-17%

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500R

2,690,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Kích thước thu gọn: 1m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07R
-16%

Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07R

2,790,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,9m
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08R
-20%

Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08R

3,290,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI380IR
-32%

Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI380IR

2,190,000 VNĐ 1,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,88m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI440IR
-17%

Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI440IR

2,390,000 VNĐ 1,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,94m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI540IR
-20%

Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI540IR

2,590,000 VNĐ 2,090,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao tối đa: 5,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA07IR
-20%

Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA07IR

2,990,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,94m
Chiều cao chữ A: 2,2m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA08IR
-21%

Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA08IR

3,290,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA09IR
-27%

Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA09IR

3,590,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Fujihome
Chiều cao ban đầu: 0,98m
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m