Thang Nhôm An Toàn

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-3075

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-3075

30,700,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 1.4m
Chiều cao tối đa: 2.5m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-601311

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-601311

75,150,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.1m
Chiều cao tối đa: 5.8m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-551210

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-551210

82,350,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2.8m
Chiều cao tối đa: 5.3m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-50119

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-50119

67,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2.5m
Chiều cao tối đa: 4.7m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-45108

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-45108

51,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2.1m
Chiều cao tối đa: 4.1m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-4097

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-4097

48,690,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2m
Chiều cao tối đa: 3.6m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-3586

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-3586

32,420,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 1.7m
Chiều cao tối đa: 3.1m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-2564

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc IG AMK-2564

25,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 1.1m
Chiều cao tối đa: 1.9m
Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-18 (5+2)

Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-18 (5+2)

27,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.37m
Chiều cao tối đa: 1.93m
Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-24 (6+3)

Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-24 (6+3)

30,180,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.6m
Chiều cao tối đa: 2.4m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-30 (7+4)

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-30 (7+4)

32,730,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.93m
Chiều cao tối đa: 3.06m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-36 (8+5)

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-36 (8+5)

35,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.21m
Chiều cao tối đa: 3.62m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-42 (9+6)

Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-42 (9+6)

38,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.49m
Chiều cao tối đa: 4.19m
Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-48 (10+7)

Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-48 (10+7)

44,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.77m
Chiều cao tối đa: 4.75m