Pa Lăng Xích

Pa lăng xích kéo tay Nitto 05VP5 (0,5 tấn 3 mét)
-12%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 05VP5 (0,5 tấn 3 mét)

1,690,000 VNĐ 1,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 0.5 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 8.5 kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 05VP5 (0,5 tấn 5 mét)
-12%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 05VP5 (0,5 tấn 5 mét)

1,950,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 0.5 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 13.8kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 10VP5 (1 tấn 3 mét)
-9%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 10VP5 (1 tấn 3 mét)

1,800,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 12.3kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 10VP5 (1 tấn 5 mét)
-6%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 10VP5 (1 tấn 5 mét)

1,850,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 16.9kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 15VP5 (1,5 tấn 3 mét)
-24%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 15VP5 (1,5 tấn 3 mét)

2,520,000 VNĐ 1,939,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1.5 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 19kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 15VP5 (1,5 tấn 5 mét)
-15%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 15VP5 (1,5 tấn 5 mét)

2,790,000 VNĐ 2,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1.5 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 22.7kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 20VP5 (2 tấn 3 mét)
-22%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 20VP5 (2 tấn 3 mét)

2,980,000 VNĐ 2,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 2 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 22.2kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 20VP5 (2 tấn 5 mét)
-8%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 20VP5 (2 tấn 5 mét)

2,980,000 VNĐ 2,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 2 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 28kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 3 mét)
-9%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 3 mét)

3,500,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 3 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 23.4kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 5 mét)
-10%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 5 mét)

3,990,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 3 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 30.4kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 10 mét)
-11%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 30VP5 (3 tấn 10 mét)

5,200,000 VNĐ 4,649,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 3 tấn
Chiều dài xích tải: 10 mét
Trọng lượng: 40kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 3 mét)
-13%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 3 mét)

3,870,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 5 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 38kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 5 mét)
-12%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 5 mét)

5,400,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 5 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 48kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 10 mét)
-10%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 50VP5 (5 tấn 10 mét)

7,400,000 VNĐ 6,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 5 tấn
Chiều dài xích tải: 10 mét
Trọng lượng: 68kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 3m)
-14%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 3m)

10,500,000 VNĐ 9,089,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 10 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 81.5kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 5m)
-17%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 5m)

11,000,000 VNĐ 9,189,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 10 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 99kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 10m)
-15%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 90VP5 (10 tấn 10m)

14,500,000 VNĐ 12,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 10 tấn
Chiều dài xích tải: 10 mét
Trọng lượng: 120kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 3m)
-8%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 3m)

24,500,000 VNĐ 22,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 20 tấn
Chiều dài xích tải: 3 mét
Trọng lượng: 190kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 5m)
-9%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 5m)

26,000,000 VNĐ 23,779,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 20 tấn
Chiều dài xích tải: 5 mét
Trọng lượng: 224.8kg
Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 10m)
-6%

Pa lăng xích kéo tay Nitto 180VP5 (20 tấn 10m)

29,500,000 VNĐ 27,779,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 20 tấn
Chiều dài xích tải: 10 mét
Trọng lượng: 258kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-08 (0.75 tấn)
-14%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-08 (0.75 tấn)

1,850,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 0.75 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 7.7kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-10 (1 tấn)
-12%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-10 (1 tấn)

1,950,000 VNĐ 1,719,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 8kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-15 (1,5 tấn)
-12%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-15 (1,5 tấn)

2,500,000 VNĐ 2,209,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 1.5 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 10.6kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-20 (2 tấn)
-10%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-20 (2 tấn)

2,700,000 VNĐ 2,449,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 2 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 14.8kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-30 (3 tấn)
-8%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-30 (3 tấn)

3,450,000 VNĐ 3,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 3 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 20kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-60 (6 tấn)
-11%

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-60 (6 tấn)

4,300,000 VNĐ 3,839,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 6 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5 mét
Trọng lượng: 28kg
Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-90 (9 tấn)

Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-90 (9 tấn)

Liên hệ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng tối đa: 9 tấn
Chiều dài xích tải: 1.5m
Trọng lượng: 44kg
Pa lăng xích kéo tay là một thiết bị nâng hạ tiêu chuẩn bằng tay có thể vận hành một cách đơn giản nhờ vào thao tác kéo dây xích một cách thủ công là có thể nâng được những vật nặng theo tiêu chuẩn của mối loại. Pa lăng xích kéo tay được sử dụng một cơ động nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dế dàng di chuyển... thích hợp cho việc sử dụng tại các kho xưởng, cảng tàu, nhà máy sắt, tôn, thép hoặc trong các địa điểm khai thác dầu khí, khoáng sản.

Pa lăng xích kéo tay là sản phẩm chuyên dụng nhất hiện nay vì sản phẩm được dùng bằng tay kéo mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện hay bất cứ nguồn năng lượng nào khác. Sản phẩm chuyên dụng nâng các vật nặng với tải trọng 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 10 tấn, 20 tấn nhờ vào điểm móc treo cố định ở trên cao với các chiều cao tiêu chuẩn khi nâng là 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất các loại pa lăng xích kéo tay tiêu chuẩn nổi tiếng như Deasan Hàn Quốc, Kawasaki, Vital, Nitto Nhật Bản... với quy cách sử dụng giống nhau tùy vào sự lựa chọn của khách hàng sử dụng. Các sản phẩm được phân phối bởi thangnhom24h.com luôn mang lại cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối trong khi sử dụng vì đã được kiểm định chất lượng khi trong suốt quá trình sản xuất cho tới khâu hoàn thiện.

Sản phẩm Pa lăng xích chính hãng cùng với giá rẻ nhất tại thị trường tiêu dùng chỉ có duy nhất tại công ty Thiết Bị Trực Tuyến chúng tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho khách hàng khi cần mua Pa lăng xích kéo tay sử dụng. Bạn hãy chọn cho mình sản phẩm phù hợp trong danh sách sau: