Đại Lý Chính Thức Thang Nhôm Nakata Chính Hãng

Thang nhôm rút đơn 2,6m Nakata TY-610
-15%

Thang nhôm rút đơn 2,6m Nakata TY-610

1,850,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,5m
Chiều cao tối đa: 2,6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 3,2m Nakata TY-611
-13%

Thang nhôm rút đơn 3,2m Nakata TY-611

2,200,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,78m
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 3,8m Nakata TY-612
-15%

Thang nhôm rút đơn 3,8m Nakata TY-612

2,200,000 VNĐ 1,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,81m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 4,1m Nakata TY-613
-15%

Thang nhôm rút đơn 4,1m Nakata TY-613

2,400,000 VNĐ 2,060,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,88m
Chiều cao tối đa: 4,1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 4,4m Nakata TY-614
-17%

Thang nhôm rút đơn 4,4m Nakata TY-614

2,600,000 VNĐ 2,160,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 5m Nakata TY-615
-13%

Thang nhôm rút đơn 5m Nakata TY-615

2,650,000 VNĐ 2,320,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,91m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 5,4m Nakata TY-616
-12%

Thang nhôm rút đơn 5,4m Nakata TY-616

2,800,000 VNĐ 2,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,02m
Chiều cao tối đa: 5,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 5,8m Nakata TY-617
-9%

Thang nhôm rút đơn 5,8m Nakata TY-617

3,000,000 VNĐ 2,730,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,05m
Chiều cao tối đa: 5,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 6,3m Nakata TY-618
-12%

Thang nhôm rút đơn 6,3m Nakata TY-618

3,350,000 VNĐ 2,955,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,08m
Chiều cao tối đa: 6,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 7m Nakata TY-619
-13%

Thang nhôm rút đơn 7m Nakata TY-619

3,950,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,4m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 3,2m Nakata TYB611
-11%

Thang nhôm rút đơn 3,2m Nakata TYB611

1,950,000 VNĐ 1,740,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,78m
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 3,8m Nakata TYB612
-16%

Thang nhôm rút đơn 3,8m Nakata TYB612

2,300,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,81m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 4,1m Nakata TYB613
-12%

Thang nhôm rút đơn 4,1m Nakata TYB613

2,400,000 VNĐ 2,120,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,88m
Chiều cao tối đa: 4,1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 4,4m Nakata TYB614
-12%

Thang nhôm rút đơn 4,4m Nakata TYB614

2,500,000 VNĐ 2,220,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 5m Nakata TYB615
-10%

Thang nhôm rút đơn 5m Nakata TYB615

2,600,000 VNĐ 2,360,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,91m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn 5,4m Nakata TYB616
-13%

Thang nhôm rút đơn 5,4m Nakata TYB616

2,900,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,02m
Chiều cao tối đa: 5,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 2,6m Nakata TM260
-11%

Thang Inox rút đơn 2,6m Nakata TM260

1,650,000 VNĐ 1,480,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,75m
Chiều cao tối đa: 2,6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 3,2m Nakata TM320
-9%

Thang Inox rút đơn 3,2m Nakata TM320

1,850,000 VNĐ 1,685,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,78m
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 3,8m Nakata TM380
-13%

Thang Inox rút đơn 3,8m Nakata TM380

2,000,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,81m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 4,1m Nakata TM410
-15%

Thang Inox rút đơn 4,1m Nakata TM410

2,300,000 VNĐ 1,960,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,88m
Chiều cao tối đa: 4,1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 4,4m Nakata TM440
-17%

Thang Inox rút đơn 4,4m Nakata TM440

2,500,000 VNĐ 2,080,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 5m Nakata TM500
-14%

Thang Inox rút đơn 5m Nakata TM500

2,600,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,95m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 5,4m Nakata TM540
-12%

Thang Inox rút đơn 5,4m Nakata TM540

2,700,000 VNĐ 2,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,1m
Chiều cao tối đa: 5,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang Inox rút đơn 5,8m Nakata TM580
-12%

Thang Inox rút đơn 5,8m Nakata TM580

3,000,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,2m
Chiều cao tối đa: 5,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-636
-10%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-636

2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,85m
Chiều cao chữ A max: 1,9m
Chiều cao chữ I max: 3,8m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-637
-13%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-637

3,000,000 VNĐ 2,635,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao chữ A max: 2,2m
Chiều cao chữ I max: 4,4m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-638
-12%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-638

3,300,000 VNĐ 2,915,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,98m
Chiều cao chữ A max: 2,5m
Chiều cao chữ I max: 5m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-639
-10%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-639

3,500,000 VNĐ 3,155,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1m
Chiều cao chữ A max: 2,8m
Chiều cao chữ I max: 5,6m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-640
-11%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-640

4,100,000 VNĐ 3,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,08m
Chiều cao chữ A max: 3,2m
Chiều cao chữ I max: 6,4m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-641
-12%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-641

4,500,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,11m
Chiều cao chữ A max: 3,6m
Chiều cao chữ I max: 7,2m
Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-642
-11%

Thang nhôm rút chữ A Nakata TY-642

4,900,000 VNĐ 4,385,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,13m
Chiều cao chữ A max: 4,1m
Chiều cao chữ I max: 8,2m
Thang nhôm rút đôi Nakata TYB636
-11%

Thang nhôm rút đôi Nakata TYB636

2,700,000 VNĐ 2,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,85m
Chiều cao chữ A max: 1,9m
Chiều cao chữ I max: 3,8m
Thang nhôm rút đôi Nakata TYB637
-11%

Thang nhôm rút đôi Nakata TYB637

3,000,000 VNĐ 2,695,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao chữ A max: 2,2m
Chiều cao chữ I max: 4,4m
Thang nhôm rút đôi Nakata TYB638
-12%

Thang nhôm rút đôi Nakata TYB638

3,350,000 VNĐ 2,970,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,98m
Chiều cao chữ A max: 2,5m
Chiều cao chữ I max: 5m
Thang nhôm rút đôi Nakata TYB639
-11%

Thang nhôm rút đôi Nakata TYB639

3,600,000 VNĐ 3,210,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1m
Chiều cao chữ A max: 2,8m
Chiều cao chữ I max: 5,6m
Thang nhôm rút đôi Nakata TYB640
-9%

Thang nhôm rút đôi Nakata TYB640

4,100,000 VNĐ 3,735,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 1,08m
Chiều cao chữ A max: 3,2m
Chiều cao chữ I max: 6,4m
Thang Inox rút đôi 1,9m Nakita TM380S
-9%

Thang Inox rút đôi 1,9m Nakita TM380S

2,500,000 VNĐ 2,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,85m
Chiều cao chữ A max: 1,9m
Chiều cao chữ I max: 3,8m
Thang Inox rút đôi 2,2m Nakita TM440S
-13%

Thang Inox rút đôi 2,2m Nakita TM440S

2,900,000 VNĐ 2,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,9m
Chiều cao chữ A max: 2,2m
Chiều cao chữ I max: 4,4m
Thang Inox rút đôi 2,5m Nakita TM500S
-14%

Thang Inox rút đôi 2,5m Nakita TM500S

3,100,000 VNĐ 2,695,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,95m
Chiều cao chữ A max: 2,5m
Chiều cao chữ I max: 5m
Thang Inox rút đôi 2,8m Nakita TM560S
-15%

Thang Inox rút đôi 2,8m Nakita TM560S

3,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Nakata
Kích thước thu gọn: 0,98m
Chiều cao chữ A max: 2,8m
Chiều cao chữ I max: 5,6m