Thang Nhôm Bàn Poongsan

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212
-8%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212

4,500,000 VNĐ 4,140,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 97 - 121cm
Kích thước mặt bàn: 40 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30120
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30120

2,950,000 VNĐ 2,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 30 x 120cm
Chiều cao tối đa: 94 - 114cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160

3,200,000 VNĐ 2,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 25 x 160cm
Chiều cao tối đa: 94 - 114cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160

3,500,000 VNĐ 3,170,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 30 x 160cm
Chiều cao tối đa: 94 - 114cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160

4,100,000 VNĐ 3,700,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 40 x 160cm
Chiều cao tối đa: 940-1140mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40120
-13%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40120

3,500,000 VNĐ 3,060,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 94 - 114cm
Kích thước mặt bàn: 40 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30606
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30606

2,550,000 VNĐ 2,280,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 44 - 58.5cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 60cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30909
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30909

3,250,000 VNĐ 2,930,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 67 - 91cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 90cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30912
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30912

3,650,000 VNĐ 3,270,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 70.3 - 94.5cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301212
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301212

3,950,000 VNĐ 3,590,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 97 - 121cm
Kích thước mặt bàn: 30 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40606
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40606

2,990,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 44 - 58.5cm
Kích thước mặt bàn: 40 x 60cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40909
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40909

3,700,000 VNĐ 3,360,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 67 - 90.8cm
Kích thước mặt bàn: 40 x 90cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40912
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40912

4,300,000 VNĐ 3,910,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 70.3 - 94.5cm
Kích thước mặt bàn: 40 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401515
-15%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401515

5,900,000 VNĐ 5,030,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 1.25m - 1.51m
Kích thước mặt bàn: 40 x 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501212
-5%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501212

5,200,000 VNĐ 4,960,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Tải trọng tối đa: 97 - 121cm
Kích thước mặt bàn: 50 x 120cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515

7,050,000 VNĐ 6,320,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 1.25m - 1.51m
Kích thước mặt bàn: 50 x 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-601515
-9%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-601515

8,100,000 VNĐ 7,380,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 1.25m - 1.51m
Kích thước mặt bàn: 60 x 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-45606
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-45606

3,150,000 VNĐ 2,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 450 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-15160
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-15160

2,750,000 VNĐ 2,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Kích thước mặt bàn: 150 x 1600mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-20160
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-20160

3,050,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Kích thước mặt bàn: 200 x 1600mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30200
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30200

4,250,000 VNĐ 3,830,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40200
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40200

4,950,000 VNĐ 4,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40090
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40090

3,100,000 VNĐ 2,740,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Kích thước mặt bàn: 400 x 900mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30609
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30609

3,200,000 VNĐ 2,880,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301215
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301215

4,350,000 VNĐ 3,930,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301515
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301515

4,650,000 VNĐ 4,170,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301518
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301518

6,050,000 VNĐ 5,460,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301818
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301818

6,200,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40609
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40609

3,750,000 VNĐ 3,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401215
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401215

5,200,000 VNĐ 4,610,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1500mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401518
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401518

6,800,000 VNĐ 6,090,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401818
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401818

6,900,000 VNĐ 6,130,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50606
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-50606

3,250,000 VNĐ 2,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50609
-9%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-50609

4,150,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50909
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-50909

4,250,000 VNĐ 3,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50912
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-50912

5,050,000 VNĐ 4,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501215
-7%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501215

5,950,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501518
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501518

7,950,000 VNĐ 7,140,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501818
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501818

8,050,000 VNĐ 7,240,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-60606
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-60606

3,850,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 600mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm Poongsan là dòng sản phẩm cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với chất lượng vượt trội nên được tin dùng tại thị trường Việt Nam trong thời gian 5 năm trở lại đây. Nhờ vào thiết kế tinh xảo cùng với quy cách sử dụng đa năng mà thương hiệu Poongsan đã được yêu thích và dùng vào rất nhiều công việc khác nhau tại các gia đình, công trình, văn phòng để sửa chữa hoặc vệ sinh những vị trí trên cao.

Với những sản phẩm chất lượng của thang nhôm Poongsan luôn đáp ứng chất lượng khắt khe nhất của thị trường Châu Âu và đã đến với Việt Nam trong nhiều năm qua. Mỗi sản phẩm có khả năng thay đổi chiều cao sử dụng với nhiều kích thước cho sự lựa chọn mà công việc bạn đang cần. Hiện nay tại thị trường Việt Nam đã có mặt những dòng thang nhôm của thương hiệu Poongsan là: Thang nhôm rút chữ A và Thang nhôm trượt.

Ứng dụng của thang nhôm Poongsan Hàn Quốc:
- Trong nhà: Vệ sinh nhà cửa, thay lắp đèn điện, tân trang ngôi nhà, lấy những vật dụng trên cao, sử dụng trong công ty, nhà máy, trang trí văn phòng...
- Ngoài trời: Chuyên dùng đi các công trình xây dựng, lắp đặt biển hiệu, quảng cáo, lắp đặt camera, dùng tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất...