Thang Nhôm Bàn

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515
-12%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515

6,200,000 VNĐ 5,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao tối đa: 1.25m - 1.51m
Kích thước mặt bàn: 50 x 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301518
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301518

5,650,000 VNĐ 5,080,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301818
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301818

6,700,000 VNĐ 6,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401518
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401518

6,250,000 VNĐ 5,640,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401818
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401818

7,290,000 VNĐ 6,580,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501215
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501215

5,950,000 VNĐ 5,360,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501518
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501518

7,300,000 VNĐ 6,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501818
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501818

7,350,000 VNĐ 6,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-601212
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-601212

6,100,000 VNĐ 5,520,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-601215
-11%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-601215

6,800,000 VNĐ 6,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-601518
-10%

Thang nhôm bàn Poongsan PS-601518

7,250,000 VNĐ 6,580,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm